İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Aile Konutu

Aile Konutu Nedir?

Aile konutu kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan kavramlardan olup, kanunun gerek evliliğin genel hükümlerini, gerek mal rejimlerini, gerekse mirasın paylaşımını düzenleyen hükümleri arasında yer almış olan önemli bir kavram olmasına karşın, kanunda aile konutu kavramına ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir. Ancak Türk Medeni Kanununun gerekçesinde kavrama ilişkin bir tanıma yer verilmiş olup, aile konutu gerekçede “ eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân” olarak tanımlanmıştır. Türk Medeni Kanununun gerekçesi dışında aile konutu kavramı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2002 tarih ve 2002/7 sayılı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu konulu genelgesinde I/3. maddesinde “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekân” olarak tanımlanmıştır.

Aile Konutunun Unsurları Nelerdir?

4702 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda kavramın tanımlanmamış olması sebebiyle, doktrinde kavramın farklı tanımlarının yer almasının yanında, aile konutu kavramının unsurları kapsamında da görüş ayrılıkları yer almaktadır. Bununla birlikte, burada söz konusu unsurlardan genel kabul gören;

• Resmi evlilik birliği ile bir araya gelmiş aile

• Ailenin yaşadığı ortak konut

Aile yaşamı için son derece önemli olan yaşanılan konutun, mülkiyet hakkına sahip olan eşin diğer eşin rızası olmadan devretmesi veya bir hakla sınırlandırması; kira sözleşmesi ile sağlanmış bir aile konutu söz konusuysa, sözleşmenin tarafı olan eşin diğer eşin rızası olmadan bu sözleşmeyi feshetmesi, ailenin mutluluğu ve geleceğine önemli ölçüde zarar verir ve toplumsal yapıyı bozacaktır. Bu durumun önüne geçmek adına hukuk sistemimizde aile konutu şerhi ile aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin tasarrufları, diğer eşin rızasına bağlanmıştır.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi için, eşlerden birisinin adına kayıtlı ev için diğer eş tapuya başvurarak, aile konutu şerhi koydurabilmektedir. Bunun için başvuruda bulunan eş Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile; konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış bir belge, nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı ile başvuru yapabilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Koyulur?

Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi yahut mülkiyet hakkı, malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez, konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Ailenin menfaati söz konusu olduğu hallerde, rıza göstermeyen eş için diğer eş hâkim müdahalesi talep edebilir. T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çıkarılan 1.6.2002 tarih ve 2002/7 Nolu genelge uyarınca, tapu kütüğüne aile konutu şerhi, malik olmayan eşin talebi ile verilebilecektir. Şöyle ki; evlilik birliğinin resmen devam ettiğini ispatlayan belge ile ilgili konutta beraber yaşandığını ispatlayan muhtardan alınabilecek ikametgâhın mevcudiyeti halinde tapu müdürlüğüne yapılan başvuru neticesinde bu şerh verilebilecektir. Aile konutuna ilişkin hukuki güvenceler; evlilik ölüm, boşanma, iptali ve sair sebeplerle sona erinceye yahut şerh kaldırılıncaya kadar devam edecektir.

Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar?

Aile konutu şerhi ile, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunun tapu maliki bile olsa, bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Malik Eş Aile Konutunu Satarsa Ne Olur?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz olmaktadır.

Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulmamış ve Aile Konutu Üçüncü Şahıslara Satılmış İse Ne Olur?

Burada iyi niyet kavramı önem taşımaktadır. Üçüncü şahıs satın aldığı gayrimenkulün aile konutu olduğunu bilerek almış ise, iyi niyetli sayılamayacağından bu satış geçersiz olmaktadır. Ancak üçüncü şahıs, ilgili gayrimenkulün aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın almış ise, bu satış geçerli olmaktadır.

Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulmamış Evin Satışı İptal Olur mu?

Üçüncü şahıs gayrimenkulü satın alırken aile konutu olduğunu bilerek almış ise, iyi niyet gözetilmeyeceğinden satış geçersiz olmaktadır. Ancak bunun için, rızası olmayan eşin tapu iptal ve tescil davası açması gerekmektedir. Söz konusu dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal edilecektir. Ancak üçüncü kişi söz konusu gayrimenkulün aile konutuna ait olduğunu bilmeden satın almış ise iyi niyet gözetileceğinden bu satış geçerli olmaktadır.

Aile Konutu ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isterseniz Şirket Avukatlarımızı arayabilirsiniz.

 

 

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir