İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Zümre Sistemi

ZÜMRE SİSTEMİ

Kan hısımlığında miras bırakana yakınlık derecesi zümrelerin de derecelerini belirler. Ölen kişinin en yakını onun alt soyudur, zira onlar ölen kişi nedeniyle dünyaya gelmişlerdir. Bunlar çocuklar, torunlar, torunlarının çocukları, çocuklarının torunları ve devamıdır. Miras bırakının altsoyu 1. Zümre mirasçılardır. Üstsoylar da miras bırakana yakınlıklarına göre derecelenirler. Miras bırakanın ana ve babası ile kardeşler, yeğenler, bunların çocukları, torunları ve devamı 2. Zümre mirasçılardır. 3. Zümre mirasçılar ölenin büyükana ve büyükbabaları ile bunların çocukları yani amca, dayı, hala, teyze, kuzen ve devamından oluşmaktadır. 4. Zümrede ise büyükana ve büyükbabanın ana ve babaları ile bunların alt soyları yer almaktadır.

Medeni Kanunumuzun yürürlükte bulunan güncel şekli yalnızca 3. Zümreye kadar kan hısımlığını kanuni mirasçı olarak kabul etmiştir. Ancak Medeni Kanunumuzda 23.11.1990 tarih ve 20704 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış bulunan 3678 sayılı Kanun ile bazı köklü değişiklikler yapılmadan önce 4. Zümre mirasçılığı kanuni mirasçılık olarak kabul edilmekte idi. 3678 sayılı Kanun 4. Zümreyi düzenleyen 442. maddeyi yürürlükten kaldırmıştır. Hemen belirtelim ki Medeni Kanunun eski halinde 4. Zümreye yalnızca intifa hakkı tanınmış idi.

Zümre usulünün başka bir özelliği de bu usulde zümreler içinde halefiyetler yaşanmasıdır. Kanun buna tabaka içinde halefiyet demiştir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım: Mehmet bey vefat etmiş ve arkasında yalnızca bir torun ve torununun çocuğunu bırakmıştır. Zira Mehmet beyin çocuğu kendisinden önce vefat etmiştir. İşte burada torun Mehmet beyin çocuğunun (kendi babasının) yerine halef olmakta ve 1. Zümre mirasçısı olarak mirasın tamamını almaktadır. Torunun çocuğu ise mirastan pay alamaz çünkü henüz babası hayattadır. Bir başka örneği 2. Zümre için verelim. Mehmet bey vefat etmiş ve arkasında yalnızca bir kardeşini bırakmıştır. Mehmet beyin alt soyu yani 1. Zümre mirasçısı olacak olan çocuk, torun vb. bir kişi yoktur. Bu nedenle miras 2. Zümreye intikal edecektir. 2. Zümrede bulunan Mehmet beyin anne ve babası Mehmet beyden önce vefat ettikleri için onların yerine altsoy yani Mehmet beyin kardeşleri halef olacaktır. Zümre içindeki bu ayrımlar tabakaları ifade etmektedir. Özetle miras önce zümreye gelir ve o zümre içinde yer alan tabakalardan hangisi murise daha yakın ise mirastan o pay alır. Onun altsoyu mirastan pay alamaz. 

ZÜMRE USULÜNÜN GENEL ESASLARI

Yakın zümre uzaktaki zümreyi miras dışı bırakır. Mirasın bir diğer zümreye geçilebilmesi için o zümrenin içinde hiç mirasçının bulunmaması gerekir. 1. Zümrede bir kişi bile varsa ikinci zümreden hiç kimse mirastan pay alamaz. 1. Zümrede kimse kalmamış ise o zaman ikinci zümreye geçilir.

Zümre içinde bulunan tabakalarda miras bırakana en yakın olan kişi mirasçı olur. Yani murise yakın olan kişi kendi altsoyunu miras dışında bırakır. Örneğin miras bırakanın çocuğu hayatta ise torunu mirasçı olamaz. Bir başka örnek miras bırakanın altsoyu yok ise miras ana ve babasına kalır ana ve babası sağ olduğu için miras bırakanın kardeşlerine miras kalmaz.

Eğer miras kalan zümre içinde kanuni mirasçı sıfatını kazanan birden fazla kişi bulunmakta ise o zaman mirasın eşit bölüştürülmesi usulü uygulanır. Örneğin Mehmet beyin iki çocuğu var ise miras ikiye bölünür.

Miras kalan zümredeki hısımlardan miras bırakana en yakın olan kişi miras bırakandan önce ölmüş ise onun yerine onun altsoyu yani çocuğu o da ölmüşse torunu ve devamı geçer. Bu prensip yukarda açıklamaya çalıştığımız tabaka içi halefiyet prensibidir. Örneğin Mehmet beyin iki çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklardan biri, iki çocuk sahibi olduktan sonra ve Mehmet bey vefat etmeden önce vefat etmiştir. Böylece Mehmet beyin ölümünden sonra hayatta bir çocuk ve ölen ikinci çocuğundan olma iki torun kalmıştır. Bu durumda miras önce ikiye bölünecek ve % 50 lik pay hayattaki çocuğa % 50 lik pay ise kendinden önce vefat etmiş olan diğer çocuğa kalacaktır. Bu çocuk öldüğü için yerine tabaka içi halefiyet prensibi gereğince çocukları yani Mehmet beyin iki torunu halef olacaktır. Ve % 50 lik bu pay ikiye bölünecek böylece torunlara % 25 lik pay kalmış olacaktır.

Miras bırakandan önce ölüp de altsoy bırakmayan mirasçının miras payı aynı zümre içinde bulunan diğer mirasçılara yani yanındaki mirasçılara eşit olarak intikal eder. Örneğin Mehmet beyin 4 çocuğu olmuş ancak bunlardan biri Mehmet beyin vefatından önce vefat etmiştir. Bu ölen çocuğun da altsoyu yoktur. Mehmet beyin vefatı ile miras 1. Zümreye intikal etmekte bu zümrede 4 çocuk bulunduğu için miras payı % 25 olarak 4'e bölünmektedir. Ancak çocuklardan biri öldüğü ve altsoy bırakmadığı için onun miras payı olan % 25 lik hisse diğer çocuklara geçmekte ve % 25 lik pay üçe bölünmek suretiyle diğer üç çocuk arasında pay edilmektedir.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir